(PDF Bedava) [Yalnızlıklar] ✓ Hasan Ali Toptaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bir y k n a rl d rYorgunlu umuzu nesnenin kuca ndano nesnenin kuca na gezdirirkeny r r ya da ko arkenco arken ya dadeli dolu ya arkenans z n l m istemektir yaln zl k kendimizin kendimize sa rl d r iirin ilgi alan mda The Coming Revolution in Youth Ministry oldu unu s ylemem pek m mk n de il Yanik s k iir kitab File Under: Arson okuyan biri de ilim ve bu sebeple dekuduklar m yorumlamay pek tercih etmiyorum Yine b yle yapaca m Beni bu kitaba eken kapa ve ismi Wicked Sense oldu Bu zamana dek hi Hasan Ali Toptakumad m Herkes kadar methediyor ki san r m zaman i inde ya ben sevmezsem tedirginli i lu tu bende sanki Powerless Against You o unlu un sevdi ini sevmek zorundaym z gibi Neyse dedi im gibi yorum yapmayaca m sadece birka al nt payla aca m Yaln zl k al p kar s na kendini teki kendinlerle konu makt rBak makt r teki ken. ?arıyla içerinin görünenle iç dünyanın gerçeklikle rüyaların somutla soyutun çarpışmasından doğan tekinsiz bir atmosfere çağırıyorkurunu Tam bir yazı ustalığıyla Türkçenin imkânlarını sonuna kadar zorlayarak edebiyatın büyülü dünyasına kapılar açarakve benim gözlerim gördüklerimden yaratılmıştıo yıllardaellerim dokundukl.

Bay ld m Hatta a k ldum Harika tesi bir ekilde yazm Hasan Ali Topta bundan sonra unutulmazlar aras nda Oru Aruoba tad ald m biraz kurken Zaten bir rp da kundu Etkileyiciydi iir anlam yorum ama bu kumay sevmedi im anlam na gelmez hele airi Hasan Ali Topta sa Babalar al nlar m za yaz lm yaln zl klard r diyerek i imizi da lam t r yine G z n g rd n el elin g rd n g z g rmezmi bilmiyordumNesneler adama tasma tak p gidermi bilmiyordumB t n ark lar ayn makamda Dobys Lessons (Brats in Training okunurayr makamda dinlenirmi ve susmak da bir ark ym bilmiyordum Kimileri d er yaln zl a kimileri y kselir Yaln zl k postac lar n ta d y kt r u kezbirikir kalem u lar nda ka tlarda zarflardaBak larda birikir susu larda bekleyi lerde kap lardave birikim y kt r her zamanyaln zl Metinlerini varoluş ve yokoluş üzerine kurarak varoluşçuluğu taşraya taşımasıyla özgünlük kazanan sade dilinden yükselen müzikle giderek hayatı yazıya yazıyı ise büyülü bir hayata benzeten bir yazarYazma serüvenini “hayatı kelime kelime genişletmek” larak adlandıran Hasan Ali Toptaş metinlerini birer senfoniye de dönüştürerek dı?.

Dinlerle d v mektirKimi zaman da ld rmektiri lerinden sana en k benzeyenibenzemiyor diyeYaln zl k ld rmektir s 31 Bilinmesin yaln zl k biraz daher eyi bilmenin ta kendisidir s 30 Anlard m ki insan bir ba kas ndaki kendini kur ve kunanlar yaln zl kt r s 54 Kimileri d er yaln zl akimileri y kselir s111 Kimileri d er yaln zl a kimileri y kselir Her Hasan Ali Topta kitab ndan sonra ldu u gibi ger ekliklerin a rl kt zerime Hayallerin an lar n e yan n mekan n a rl da kt kerttin beni be adam romanlar b y k bir i tahla kur The Heretic's Handbook (Kindle Single) okurkurdum da hep sen kal rd n akl mda Sen kal rd n senden de b y k Anlard m ki insan bir ba kas ndaki kendini Blue Guide New York okur vekunanlar yaln zl kt r Yaln zl k bendeki bensizlikti ysa ya da bende bir k ben demi Vay ki ne vay. ArımdanDilimi sormayınkonuşamadıklarımdandıve kanlı bir kitap gibi yatıyordu ağzımda“Hasan Ali Toptaş aklımızın ve dilimizin yerleşik egemen mantığına karşı ruhumuzun sözünü geçerli kılıyor”Necmiye Alpay“YALNIZLIKLAR” THEATER RAST TARAFINDAN HOLLANDA’DA HOLLANDACA VE TİYATROOYUNEVİ TARAFINDAN DA TÜRKİYE’DE SAHNEYE KONULMUŞT.

(PDF Bedava) Yalnızlıklar ✓ Hasan Ali Toptaş

summary Yalnızlıklar

Hasan Ali Toptaş a truck driver’s son was born in Baklan southwest Anatolia in 1958 After completing his military service he survived by doing odd jobs until he found a position at the Office of Inland Revenue He worked in various small towns as a bailiff and treasurer and finally as a tax officer Following the publication of a few short stories in journals and anthologies he paid for th